Carlsbergfondet ansætter Lasse Horne Kjældgaard som fondets første direktør

Foto: Ditte Capion

Publiceret:

29.09.2022

Den 1. januar 2023 tiltræder Lasse Horne Kjældgaard som direktør for Carlsbergfondet og bliver dermed den første direktør i Carlsbergfondets historie. Ansættelsen sker som led i en ambition om at styrke fondets governance-struktur og samtidig sikre det bedst mulige samspil på tværs af fondets forskellige afdelinger.

For første gang siden brygger J.C. Jacobsens grundlæggelse af Carlsbergfondet for 146 år siden skal en direktør stå i spidsen for fondets virke. I stillingen tiltræder dr.phil. og professor på Syddansk Universitet Lasse Horne Kjældgaard, der kommer med stor erfaring fra forskellige ledende stillinger i væsentlige danske forsknings- og kulturinstitutioner.

Ansættelsen af Lasse Horne Kjældgaard sker efter en grundig rekrutterings- og strategiproces, som skal fremtidssikre Carlsbergfondet organisatorisk samt styrke fondets relation til omverdenen. Lasse Horne Kjældgaard tiltræder stillingen den 1. januar 2023.

Som fondsdirektør skal Lasse Horne Kjældgaard stå i spidsen for den daglige drift af Carlsbergfondet og sammen med fondets sekretariat sikre eksekvering af fondets strategier.

Forkvinde for Carlsbergfondets bestyrelse Majken Schultz udtaler:

”Jeg er meget glad for at kunne byde Lasse Horne Kjældgaard velkommen som direktør for Carlsbergfondet. Med udnævnelsen gennemfører vi en historisk ændring i fondets organisation, som skal sikre større gennemsigtighed i fondets virke og tydeligt markere grænsen mellem fondsledelsen og fondsbestyrelsen. Carlsbergfondets relevans og samfundsmæssige betydning afhænger af, at vi hele tiden er i dialog med forskningsmiljøerne, universiteterne og politikerne om forskningens vilkår og udfordringer. Kun på den måde kan vi som fond understøtte miljøerne, hvor det giver mest mening. Rollen som direktør giver plads til, at denne dialog kan foregå på den rigtige måde.”

Lasse Horne Kjældgaard ser frem til at tiltræde som Carlsbergfondets første direktør:

”Carlsbergfondet har i snart 150 år været en vital kraft i dansk videnskab, kultur og erhvervsliv og har derigennem virket for hele det danske samfund. Jeg glæder mig meget til at videreføre denne værdifulde arv og sammen med fondets sekretariat stå for den udvikling, som den nye bestyrelse har sat kursen for. Ikke mindst ser jeg frem til samarbejdet med de mange interessenter, der ligesom Carlsbergfondet arbejder i videnskabens tjeneste med det mål for øje at skabe optimale rammer for forskningen i Danmark.”

Lasse Horne Kjældgaard skal som fondsdirektør bidrage til at tegne fondet udadtil og varetage fondets relationer til forskningsmiljøer, forskere og universiteter samt udvikle den bedst mulige interaktion med fondets mange samarbejdspartnere.

Forkvinde Majken Schultz supplerer:

”At vi får en direktør for Carlsbergfondet, som selv har stor erfaring med både forskning og ledelse af forskningsinstitutioner, er overordentligt positivt. Jeg er sikker på, at Lasse Horne Kjældgaard med sit store personlige engagement i videnskaben kombineret med en udtalt forståelse for Carlsbergfondets unikke historie og placering i det danske fonds- og forskningslandskab vil være et stort aktiv i fondets fortsatte arbejde for grundforskningen og dens vilkår i Danmark.”

Som fondsdirektør får Lasse Horne Kjældgaard det overordnede fondsretlige ansvar for fondets forskellige afdelinger, der også tæller Tuborgfondet, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Carlsberg Laboratorium. Den daglige drift af afdelingerne vil fortsat blive varetaget af de respektive afdelingsledelser.  

Om Lasse Horne Kjældgaard

Lasse Horne Kjældgaard er uddannet cand.mag. i dansk og engelsk og ph.d. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet samt dr.phil. fra Roskilde Universitet. I årene 2009 til 2010 stod han i spidsen for Georg Brandes-forskeruddannelsesprogrammet på Københavns Universitet, og fra 2011 til 2015 var han direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Siden 2015 og frem til 2020 var Lasse Horne Kjældgaard professor på Roskilde Universitet, og fra 2020 har han fungeret som centerleder og professor på H.C. Andersen-Centret ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet.

Lasse Horne Kjældgaard har siddet i flere bestyrelser og er forfatter til adskillige bøger, herunder Meningen med velfærdsstaten: Da litteraturen tog ordet – og politikerne lyttede, der udkom på Gyldendal i 2018.

Download pressefoto af Lasse Horne Kjældgaard

Foto: Ditte Capion


Lasse Horne Kjældgaard

3.83mb

Om Carlsbergfondet

Carlsbergfondet er en af Danmarks ældste erhvervsdrivende fonde stiftet af brygger J.C. Jacobsen i 1876. Fondet har som hovedformål at støtte grundvidenskabelig forskning inden for naturvidenskab, humanistisk videnskab og samfundsvidenskab. Midlerne til uddelingerne kommer primært fra overskuddet i bryggeriet Carlsberg A/S, hvori Carlsbergfondet har den bestemmende aktiepost. 

Carlsbergfondet består formelt af Afdeling A: Carlsberg Laboratorium, Afdeling B: Støtte til videnskaberne, Afdeling C: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg og Afdeling D: Tuborgfondet.

Henvendelser fra pressen skal ske til redaktør og presserådgiver Jane Benarroch på tlf. 31640010 eller jb@carlsbergfoundation.dk  

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.