Carlsbergfondet opslår frie forskningsmidler til grundvidenskab på alle karrieretrin

Publiceret:

30.06.2023

Kontaktperson:

Carlsbergfondet

Med Efterårsopslag 2023 udbyder Carlsbergfondet midler i fri konkurrence til både vækstlag og professorniveau i det danske forskningslandskab. Dyk ned i vores virkemidler og indsend din ansøgning senest den 1. oktober 2023.

Efterårsopslag 2023 byder på en lang række virkemidler, der skal sikre grundforskning på højeste internationale niveau samt bidrage til generationsskifte og talentudvikling i de danske forskningsmiljøer. I forlængelse af fondets strategi prioriteres der midler til hele paletten fra postdocniveau til lektor- og professorniveau.

Som noget nyt udbydes virkemidlet Semper Ardens Accomplish, der retter sig mod nyligt fastansatte professorer med ambitioner om at gennemføre større, visionære forskningsprojekter. Også virkemidlet Semper Ardens Accelerate udbydes igen.

Efterårsopslag 2023 byder desuden på stipendier til udarbejdelse af videnskabelige monografier eller doktorafhandlinger samt midler til forskningsinfrastruktur og feltekspeditioner/forskningsophold over 100.000 kroner. Ligeledes opslås der tre typer af postdocstipendier: Internationaliseringsstipendier, Reintegrationsstipendier og Visiting Fellowships at University of Oxford. For så vidt angår Visiting Fellowships at University of Oxford og Internationaliseringsstipendier gør vi opmærksom på, at der er indført nye og større beløbsrammer, der skal imødekomme forskernes behov for at få dækket omkostninger ved at tage familien med på udlandsopholdet.

Frie midler til både postdocs og professorer

Carlsbergfondets direktør, professor Lasse Horne Kjældgaard siger om Efterårsopslag 2023:

”I et forskningslandskab, der i stadig stigende grad er baseret på ekstern finansiering bundet op på bestemte strategiske temaer, er der brug for, at vi lytter til forskernes egne vurderinger af, hvad der er behov for at forske i, og hvordan det gøres bedst. Derfor er jeg glad for, at Carlsbergfondet endnu en gang kan opslå frie midler, som kan søges af forskere på alle niveauer til lige præcis den forskning, som de selv finder mest relevant og interessant. Det er også baggrunden for, at vi for første gang udbyder virkemidlet Semper Ardens Accomplish, som skal tilgodese nyligt fastansatte professorer med ambitioner om at afsøge nye videnskabelige territorier, som de selv definerer”.

Deltag i webinar om Efterårsopslag 2023

Som noget nyt inviterer Carlsbergfondet til webinar om Efterårsopslag 2023. Webinaret afholdes den 15. august 2023 kl. 13.

På webinaret vil Carlsbergfondets direktør samt fondets scientific officer gennemgå de udbudte virkemidler og svare på spørgsmål om ansøgningsprocessen mv

”Jeg er meget glad for, at vi i år kan invitere ansøgere til at deltage i et webinar om vores opslag og virkemidler. Vi ved, at det har været et ønske fra forskere og universiteter længe, og det har vi nu lyttet til. Jeg håber, at rigtig mange vil benytte sig af muligheden for at møde os og stille spørgsmål”, siger Lasse Horne Kjældgaard.

Nyhedsbrev for forskere og ansøgere

Som endnu et nyt initiativ, der har til formål at styrke åbenhed og dialog, har Carlsbergfondet tilrettelagt et nyhedsbrev målrettet forskere og forskerstøtteenheder. Nyhedsbrevet vil indeholde nyt om opslag, deadlines, vejledninger, nye tiltag og vigtige datoer af interesse for potentielle ansøgere og forskerstøtteenheder ved de danske universiteter samt bevillingshavere.

Nyhedsbrevet vil kun blive udsendt, når fondet skønner at have relevant information at dele med nyhedsbrevets abonnenter. Tilmeld dig nyhedsbrevet i bunden.

Der er frist for indsendelse af ansøgninger den 1. oktober 2023.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.