Nyt pionercenter skal revolutionere den grønne omstilling

Professor Frede Blaabjerg og professor Tejs Vegge skal stå i spidsen for pionercenteret CAPeX. Foto: Bax Lindhardt

Publiceret:

20.12.2022

Carlsbergfondet bevilger sammen med en række andre danske fonde 300 mio. kr. til et nyt pionercenter, der skal sætte fart på den grønne omstilling. Centeret skal blandt andet udvikle mere effektive og robuste materialer til omdannelse af vand og CO2 til bæredygtige brændstoffer og kemikalier ved hjælp af grøn strøm fra vindmøller og solceller.

Et nyt pionercenter – det tredje af slagsen i Danmark – ser i dag dagens lys. Pionercenteret, der er muliggjort af en samlet donation på 300 mio. kr. fra Uddannelses- og Forskningsministeriet samt en række store danske fonde, herunder Carlsbergfondet, bærer navnet ’CAPeX - Pioneer Center for Accelerating P2X Materials Discovery’. 

Centeret samler førende eksperter og kompetencer fra de danske universiteter samt tre internationale konsortier til udviklingen af en ny kraftfuld materiale-accelerations platform (MAP) til hurtig udvikling af materialer. Over en 13-årig projektperiode skal CAPeX udbygge og udvikle nye såkaldte power-to-X-teknologier, der bruger grøn strøm fra vindmøller, til at producere bæredygtige kemikalier, plastik, medicin og proteiner til fødevarer.

Grønne brændstoffer

De mest effektive materialer, der i dag bruges til at producere brint ved hjælp af elektrolyse, er baseret på sjældne mineraler og jordarter. En af de væsentligste udfordringer for CAPeX er at udvikle nye bæredygtige katalysatorer til elektrolyse, som kan skaleres og udbredes globalt, samt at levere bæredygtige løsninger til bl.a. tung transport og flytrafik, som kan gøres så effektive og billige, at de lever op til FN’s klimamål.

”Vi håber, at pionercenteret vil danne skole for, hvordan vi i Danmark støtter transformativ strategisk forskning af højeste internationale kvalitet. Visionen om energiøer bliver kun til noget, hvis vi kan udnytte den store danske vidensbank inden for Power-to-X til at skalere teknologien. Det er netop intentionen med CAPeX,” siger forskningsdirektør Thomas Bjørnholm fra VILLUM FONDEN på vegne af fondsgruppen bag bevillingen.

En af de første opgaver i CAPeX bliver at udvikle nye materialer til produktion af flydende grønne brændstoffer, så teknologien bliver langt mere effektiv og bæredygtig end i dag og kan udbredes globalt. Herefter følger opbygningen af et omfattende uddannelsesprogram for den næste generation af forskere og power-to-X-eksperter, som vil få adgang til mere end 100 ph.d.- og postdoc-stillinger i centerets løbetid, bl.a. gennem tre fellowship-programmer med udveksling på Stanford University, University of Toronto og Utrecht University.

VIDEO

CAPeX - the Pioneer Center for accelerating P2X materials Discovery

Om CAPeX og pionercentrene

Pionercenteret CAPeX - Pioneer Center for Accelerating P2X Materials Discovery er funderet på en bevilling på 300 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Danmarks Grundforskningsfond, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, VILLUM FONDEN og Carlsbergfondet. 

Centeret, der vil blive drevet i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Aalborg Universitet (AAU), placeres i et nyt tværfagligt ’Climate Challenge Laboratory’ på DTU. Her vil forskere fra DTU, AAU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet skabe et banebrydende tværfagligt miljø for power-to-X-teknologi i samarbejde med internationale partnere fra Stanford University, Utrecht University og University of Toronto.

Leder af ’CAPeX - Pioneer Center for Accelerating P2X Materials Discovery’ er professor på DTU Tejs Vegge. Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet er co-lead i CAPeX.

Etableringen af de danske pionercentre er en national satsning administreret af Danmarks Grundforskningsfond, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget initiativet til. Etableringen sker i tæt samarbejde og medfinansiering mellem Danmarks Grundforskningsfond, Carlsbergfondet, Lundbeckfonden, Novo Nordisk Fonden, VILLUM FONDEN og universiteter i Danmark. 

’CAPeX - Pioneer Center for Accelerating P2X Materials Discovery’ er det tredje pionercenter, der er åbnet i Danmark. Læs mere om de to øvrige pionercentre:

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.