Ny viden om vikingetidens netværkssamfund i Ribe formidles i ny bog og udstilling

Der er fremkommet mere end 100.000 genstandsfund fra Northern Emporium-projektets udgravning. Mange kan ses i den nyåbnede udstilling.

Publiceret:

30.06.2022

Tags:

En netop åbnet særudstilling på Museet Ribes Vikinger tegner et helt nyt billede af Ribes fantastiske historie. Udstillingen viser genstande fra en omfattende udgravning i hjertet af Ribe, som i 2017-2018 blev gennemført som led i Semper Ardens-projektet Northern Emporium. Resultaterne fra udgravningen er endvidere samlet i et nyt storværk, hvoraf bind 1 ’Northern Emporium - The making of Viking-age Ribe’ udkommer den 1. juli 2022.

Fra og med denne uge kan en ny særudstilling ’Vikingernes by’ opleves på Museet Ribes Vikinger. Udstillingen deler nye arkæologiske indsigter om Ribes tidligste historie, baseret på genstande indsamlet gennem en omfattende udgravning i hjertet af Ribe i regi af projektet Northern Emporium støttet af Carlsbergfondet.

En del af genstandene stammer fra slutningen af 800-tallet og begyndelsen af 900-tallet. Og de bevidner, at der var masser af aktivitet i Ribe omkring år 900, hvor man ellers hidtil har troet, at byen var forladt. Udgravningen har også afsløret en lang række overraskende nye detaljer om livet på markedspladsen i 700-tallet.

Det har nemlig vist sig, at markedspladsen ikke bare var en sommermarkedsplads, som forskerne ellers hidtil har ment. Den var allerede i 700-tallet en del af byen Ribe med en fast befolkning, hvor håndværkernes og de handlendes huse stod tæt.

Mange var mødt frem til åbning af særudstillingen ’Vikingernes by’ på Museet Ribes Vikinger i tirsdags. Udstillingen vil være åben i et år frem til sommeren 2023.

I forbindelse med udstillingen har Carlsbergfondet støttet rekonstruktioner af flere fund, blandt andet det enestående fragment af en lyre – det ældste strengeinstrument, der er fundet i Danmark.

Bogværket Northern Emporium - the making of Viking-age Ribe samler resultaterne af det store forskningsprojekt. Bogen er på 464 sider og er udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab.

Naturvidenskabelige metoder har banet vejen for helt ny viden

En stor del af hensigten bag forskningsprojektet Northern Emporium har været at undersøge, hvor meget mere ny viden, der kunne fremskaffes ved at benytte nye naturvidenskabelige metoder. Og det har vist sig at være en hel del, fortæller professor på Aarhus Universitet og leder af Northern Emporium, Søren Michael Sindbæk:

”Eksempelvis har vi takket være undersøgelser af historiske solstorme kunnet dokumentere, at vikingernes store handelsnetværk voksede frem på en anden måde, end vi hidtil har troet. I et af udgravningens lag har vi nemlig fundet spor efter en solstorm, som fandt sted i år 775. Det fortæller os, at alle fund, der er gjort i lagene under solstormens lag, må være ældre. I de lag fandt vi masser af hvæssesten og gevirer fra Norge, som kun kan være kommet til Ribe med skibe. Altså kan vi konstatere, at sejlskibstrafikken var etableret mindst et par årtier før, de berygtede plyndringstogter begyndte omkring år 790. Derimod viser kontakterne mod øst langs de russiske floder sig først et stykke tid efter 775.”

Ribe var en by tidligere end antaget

I forbindelse med åbningen af udstillingen ’Vikingernes by’ udkommer også det første af to bind, som samler den banebrydende nye viden om vikingebyens handel, huse og værksteder samt beskrivelser af de mere end 100.000 fund, som fremkom ved udgravningen.

Det første bind Northern Emporium - The making of Viking-age Ribe tegner på baggrund af data et indgående billede af ’Danmarks første byboere’ og skildrer de udviklinger, der blandt andet ledte til fremvæksten af vikingetidens netværkssamfund.

”At Ribe voksede frem som tætbebygget by på få år - og altså ikke først eksisterede som et sommermarked, som man i mange år har troet – er i bogstavelig forstand helt ny viden, som betyder, at vi skal skrive Ribes historie om. Det er også banebrydende, at vi nu kan sætte tidspunkt på den tidligste handel fra Mellemøsten til Nordeuropa,” siger Søren Michael Sindbæk, der er bogens redaktør.

Bind 1 fortæller også om de helt nye metoder, der er blevet anvendt i udforskningen. Det gælder blandt andet den ultrapræcise 3D-laserscanning og geologiske metoder, der er brugt til at få viden om byens huse og anlæg samt solstorme og isotoper i atmosfæren.

Andet bind af Northern Emporium udkommer til næste år.

Både udstillingen ’Vikingernes by’ og tobindsværket Northern Emporium er støttet af Carlsbergfondet.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.