Store pattedyr kan bidrage til at holde Jordens gennemsnits -temperatur nede

Publiceret:

13.04.2023

Tags:

Et nyt videnskabeligt studie peger på, at opprioritering af habitater for vilde dyr kan bidrage til at lægge låg på den stigende globale gennemsnitstemperatur. Dyrenes adfærd skaber nemlig vegetation, som kan ophobe store mængder CO2. Medforfatter på studiet er professor Jens-Christian Svenning, der i flere år har forsket i rewilding med støtte fra Carlsbergfondet.

Hvordan kan vi undgå, at den globale gennemsnitstemperatur stiger med de 1,5 grader, som ifølge beregninger kan blive en realitet i nær fremtid?

De fleste forskere peger på, at der er behov for drastiske drivhusgasreduktioner for at forhindre udviklingen. Med henvisning til nye forskningsresultater argumenterer et internationalt forskerhold med dansk deltagelse imidlertid nu for, at verdens store pattedyr kan blive en medvirkende nøgle til at løse problemet.

Resultaterne, der for nylig er publiceret i tidsskriftet Nature Climate Change, viser, at der ved hjælp af verdens store dyr kan ophobes store mængder kulstof i planter, træer og under jorden. Dyrene bidrager nemlig til at skabe variationen i den vegetation, som kan optage CO2. Det sker for eksempel, når de gennem deres færden transporterer frø, som bliver til træer, der kan ophobe store mængder kulstof.

Lige nu er der globalt planer om at beskytte skove, græsarealer og vådområder i et omfang, så der vil kunne ophobes 5 til 6 milliarder tons CO2 om året. Med bestande af blot få forskellige dyrearter vil ophobningen af CO2 ifølge studiet potentielt kunne komme op på yderligere 6,4 milliarder tons om året – altså dobbelt så meget.

Derfor mener forfatterne bag studiet, at man i langt højere grad bør prioritere det, der kaldes trofisk rewilding, hvor man gennem opprioritering af habitater for vilde dyr genaktiverer de økosystemer, der naturligt ophober kulstof.

Et internationalt forskerhold argumenterer for, at verdens store pattedyr kan blive en medvirkende nøgle til at løse problemet med stigende globale gennemsnitstemperaturer.

Reduktion kan potentielt fordobles med rewilding

En af forfatterne til studiet er professor på Aarhus Universitet Jens-Christian Svenning, der igennem flere år har forsket i rewilding med støtte fra Carlsbergfondet. Ifølge ham er formålet med studiet dog ikke at pege på trofisk rewilding som den eneste rigtige løsning på vor tids klimaudfordringer.

I stedet kan studiet bidrage til at se andre veje til at hjælpe biodiversiteten og klimaet, som kan supplere indsatsen for at begrænse CO2-udledning. Han anerkender også, at der vil være udfordringer forbundet med at leve side om side med store bestande af de store, vilde dyr. Men han peger på, at der er brug for ændringer i vores landskaber, hvis vi vil sikre menneskets og biodiversitetens overlevelse.

I Danmark er vi allerede i gang med at oprette arealer til rewilding af store pattedyr. I Danmark er der eksempelvis etableret en række nationalparker, som skal hjælpe udviklingen på vej.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.