BESTYRELSE

Carlsbergfondets bestyrelse består af fem medlemmer, der udpeges af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab blandt Selskabets indenlandske medlemmer.