Dorthe Berntsen og Eske Willerslev modtager Carlsbergfondets Forskningspriser 2021

Overrækkelse af Carlsbergfondets Forskningspriser 2021. Fra venstre bestyrelsesformand i Carlsbergfondet Flemming Besenbacher, uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, prismodtager Dorthe Berntsen, HKH Kronprinsessen, prismodtager Eske Willerslev, og præsident i Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch. Foto: Martin Juul

Publiceret:

05.09.2021

Carlsbergfondets Forskningspriser 2021 gives til professor i selvbiografisk hukommelse Dorthe Berntsen og professor i fortidig DNA Eske Willerslev.

Priserne er netop overrakt af H.K.H. Kronprinsessen, uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, præsident for Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch og Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher på Ny Carlsberg Glyptotek.

Professor på Aarhus Universitet Dorthe Berntsen modtager prisen for sin enestående forskning i menneskets evne til at erindre oplevelser i den personlige fortid samt forestille sig mulige begivenheder i den personlige fremtid.

Professor på Københavns Universitet og University of Cambridge Eske Willerslev modtager prisen for sin årelange, banebrydende forskning i fortidens planter, dyr, mikroorganismer og mennesker samt deres evolution og interaktion i tid og sted.

Med prisen følger 1 million kroner. Heraf øremærkes 750.000 kroner til forskningsaktiviteter, mens 250.000 kroner er en personlig hædersgave.

Nysgerrighed og arbejdsomhed bag banebrydende forskning

Priserne til Dorthe Berntsen og Eske Willerslev uddeles efter indstilling fra en priskomité bestående af danske og internationale forskere udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet.

”Det er en stor glæde at kunne tildele Carlsbergfondets Forskningspriser 2021 til to så markante forskningsprofiler som Dorthe Berntsen og Eske Willerslev. Begge har gennem en årrække leveret fremragende resultater inden for deres felt. Og de har hver især bidraget med afgørende ny viden, som gør en forskel og bringer vores forståelse af dyrs og menneskers historie samt menneskets evne til at erindre til nye højder,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

Præsident for Videnskabernes Selskab og forperson for priskomitéen Marie Louise Nosch udtrykker stor glæde over de alsidige forslag til prismodtagere, som priskomitéen har modtaget:

”Vi har i priskomitéen bestående af både nationale og internationale forskere oplevet det som et stort privilegie, i et meget omfangsrigt og varieret dansk forskningslandskab, at kunne pege på to enestående forskere. De har begge gennem nysgerrighed og arbejdsomhed skabt banebrydende forskning og epokegørende resultater.”

Priskomitéens begrundelse for tildelingen af Carlsbergfondets Forskningspris til Dorthe Berntsen

Dorthe Berntsen modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2021, fordi hun har forandret den psykologiske forskning i Danmark.

Dorthe Berntsens og hendes kollegers arbejde med PTSD og traumatiske erindringer har afsløret, hvordan traumatiske erindringer fungerer som referencepunkt for organisering af information i forhold til jeget, og hvorfor de er så vigtige for vores identitet og mentale helbred.

Dorthe Berntsen har belyst emnet selvbiografisk hukommelse ud fra et usædvanligt bredt og integreret perspektiv, hvor hun har kombineret neuropsykologi, klinisk psykologi, udviklingspsykologi, aldring, dyreadfærd og neurovidenskab.

Det har gjort hende til rollemodel for gennemførelse af en reelt tværfaglig forskningsindsats.

Priskomitéens begrundelse for tildelingen af Carlsbergfondets Forskningspris til Eske Willerslev

Eske Willerslev modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2021, fordi han har forandret ikke kun sit eget forskningsfelt – forhistorisk genetik og evolutionsbiologi – men videnskaben som helhed.

For 20 år siden viste han, hvordan det var muligt at ekstrahere forhistorisk DNA fra fossiler og sedimentprøver – og kunne dermed grundlægge og senere udvide feltet miljø-DNA. Dette åbnede op for et helt nyt spor inden for evolutionsøkologi – fra mikrobakterier til planter og pattedyr – både fra nutidige og forhistoriske sedimenter, ferskvands- og havmiljøer.

Eske Willerslev har i sin forskningsgruppe haft held til at samle arkæologi, økologi, medicin, genetik og biologi.

Med udgangspunkt i denne tværfaglige tilgang og den store mængde genererede data har Eske Willerslev og hans forskningsgruppe i de senere år kunnet omskrive menneskehedens historie ved at spore globale folkevandringer.

Om Carlsbergfondets Forskningspriser

Carlsbergfondets Forskningspriser har som formål at hylde to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskning på højt internationalt niveau. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabeligt arbejde.

Carlsbergfondets Forskningspriser blev uddelt for første gang i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-årsfødselsdag. Det er således i år tiende gang (der blev ikke uddelt nogen pris i 2020 pga. coronapandemien), at to fremragende forskere inden for naturvidenskab og humaniora/samfundsvidenskab hædres med prisen.

Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt.

Det er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der varetager processen med indkaldelse af kandidater og indstilling af prismodtager.

Medlemmer af priskomitéen 2021

  • Marie Louise Nosch (forperson), præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og professor på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Internationale medlemmer inden for humaniora og samfundsvidenskab:

  • Joanna Story, professor i tidlig middelalderhistorie, Leicester Universitet, Storbritannien

  • Heinrich Detering, professor i moderne tysk litteratur og komparative litteraturstudier, Göttingen Universitet, Tyskland

Internationale medlemmer inden for naturvidenskab:

  • Carol Robinson, professor i kemi, Oxford Universitet, Storbritannien

  • Susanne Renner, professor i biologi, Washington Universitet i St. Louis, USA

Medlemmer, der tidligere har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris:

  • Andreas Roepstorff (2015), professor, direktør for Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet

  • Mette Birkedal Bruun (2017), professor i kirkehistorie, Københavns Universitet

  • Karl Anker Jørgensen (2017), professor i kemi, Aarhus Universitet

  • Poul Nissen (2018), professor i molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet

Yderligere information om årets prisuddeling samt prismodtagere fås ved henvendelse til presse- og kommunikationsrådgiver Jane Benarroch: tlf. 3164 0010 el. jb@carlsbergfoundation.dk

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.