Podcasts, film, events og tv-serier: Carlsbergfondet uddeler 21 mio. kr. til forskningsformidling

Publiceret:

21.11.2023

For første gang nogensinde uddeler Carlsbergfondet samlet et større millionbeløb til initiativer, der har til formål at udbrede kendskabet til forskning og videnskab for en bred målgruppe i Danmark. Uddelingen sker på baggrund af to åbne opslag, som fondet annoncerede i maj i år. I alt modtager 27 projekter bevillinger for godt 21 mio. kr.

En pop-up udstilling om aktuel klimaforskning. En tv-serie om Danmarks vilde natur. En dokumentarfilm om jagten på DNA-koden for 5.000 fortidsmennesker. Og podcastserier om blandt andet det digitale menneske, klima- og biodiversitetskrisen og om formler, der forandrede verden.

Videnskaben og forskerne bag bringes i spil i mange forskellige afskygninger og formater, når 27 nye formidlingsaktiviteter i nærmeste fremtid får luft under vingerne. Samtlige aktiviteter vil være gratis tilgængelige for alle, hvilket har været et væsentligt kriterium i uddelingen af midlerne.

I alt uddeler Carlsbergfondet 21 mio. kr. til aktiviteterne. Heraf gives godt 19 mio. kr. til større formidlingsinitiativer varetaget af professionelle formidlingsaktører, mens godt 2 mio. kr. uddeles til forskere, der ønsker at formidle deres forskning til en bredere målgruppe.

Midlerne er uddelt i fri konkurrence efter de to åbne opslag ’Forskningsformidling’ og ’Carlsberg Mindelegat’, der blev annonceret i maj måned med ansøgningsfrist 1. september i år. I alt modtog Carlsbergfondet 145 ansøgninger på baggrund af opslaget ’Forskningsformidling’ og 29 ansøgninger til opslaget ’Carlsberg Mindelegat’.

Direktør i Carlsbergfondet, professor Lasse Horne Kjældgaard, udtaler:

”Jeg er utroligt glad for, at vi i dag for første gang nogensinde kan uddele et tocifret millionbeløb til en lang række spændende og idérige formidlingsaktiviteter, som skal bringe videnskaben og dens mange fascinerende facetter tættere på danskerne. Der er – ikke mindst i en tid med megen misinformation og hurtige meninger i omløb - brug for at stimulere udbredelsen af solid, videnskabelig viden, så flest muligt får kendskab til den. Det har været vigtigt for os, at aktiviteterne favner fagligt bredt, at de udkommer i forskellige formater, og at de har potentiale til at nå ud til alle interesserede – kvit og frit. Det er mit håb, at mange vil se, læse, lytte og debattere med, når aktiviteterne løber af stablen i blandt andet tv, på live-scener samt på websites og podcastkanaler i den kommende tid."

To typer af formidlingsindsatser

Med uddelingen ønsker Carlsbergfondet dels at stimulere formidling af naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske emner med bred samfundsmæssig appel og dels at understøtte forskernes muligheder for at formidle deres egen forskning til en bred målgruppe. Uddelingen har endvidere til formål at understøtte og udvikle samarbejder mellem forskere og professionelle formidlere.

Mens projekterne givet i regi af puljen ’Forskningsformidling’ har en maksimal bevillingsramme på 3 mio. kr., har projekterne uddelt i regi af ’Carlsberg Mindelegat’ en maksimal ramme på 200.000 kr.

Bemærk at begge puljer åbner for ansøgninger igen fredag den 1. december 2023.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.