Anne-Marie Mai og Jens-Christian Svenning modtager Carlsbergfondets Forskningspriser 2023

Carlsbergfondets Forskningspriser 2023. Foto: Martin Juul

Publiceret:

06.09.2023

Modtagere af Carlsbergfondets Forskningspriser i 2023 er professor i litteraturhistorie Anne-Marie Mai og professor i makroøkologi Jens-Christian Svenning. Priserne er netop overrakt af uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, præsident for Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch og Carlsbergfondets bestyrelsesforperson Majken Schultz ved fondets forskningsprisfest på Ny Carlsberg Glyptotek.

Professor på Syddansk Universitet Anne-Marie Mai modtager prisen for sin årelange indsats inden for dansk litteraturhistorisk forskning. En indsats, som har ændret vores opfattelse af, hvordan litteraturen kan undersøges og analyseres. Hun har desuden været helt i front, når det gælder forskningen i litteratur skrevet af kvinder og har i mere end fem årtier formidlet dansk litteratur og kulturhistorie til et bredt publikum i både ind- og udland.

Download fotos af årets modtagere af Carlsbergfondets Forskningspris 2023 i høj opløsning

Foto: OLALA


Anne-Marie Mai

16.45mb

Jens-Christian Svenning

16.91mb

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Bestyrelsesforperson i Carlsbergfondet Majken Schultz og uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Overrækkelse af Carlsbergfondets Forskningspriser 2023. Fra venstre bestyrelsesforperson i Carlsbergfondet Majken Schultz, uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund, prismodtagere Jens-Christian Svenning og Anne-Marie Mai og præsident i Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch

Fra venstre bestyrelsesforperson i Carlsbergfondet Majken Schultz, prismodtagere Jens-Christian Svenning og Anne-Marie Mai, uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund og præsident i Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch

Prismodtager Anne-Marie Mai

Prismodtager Jens-Christian Svenning

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Billeder fra Carlsbergfondets Forskningsprisfest 2023

Professor og centerleder på Aarhus Universitet Jens-Christian Svenning modtager prisen for sin internationalt anerkendte grundforskning i alt fra makroøkologiske processer til udvikling af metoder og ideer til genopretning af vild natur, der skal komme både Jordens klima og økosystemer til gavn. Jens-Christian Svenning er desuden en utrættelig frontløber inden for sit felt, når løsninger til at imødegå de store globale samfundsudfordringer forårsaget af klimaforandringerne skal udtænkes.

Med hver pris følger 1 million kroner. Heraf er 750.000 kroner øremærket til forskningsaktiviteter, mens 250.000 kroner gives som en personlig hædersgave.

”På vegne af Carlsbergfondets bestyrelse er det mig en stor glæde at kunne lykønske Anne-Marie Mai og Jens-Christian Svenning med Carlsbergfondets Forskningspris 2023. Hver især har de på fornemste vis sat deres præg på dansk forskning i en lang årrække. Anne-Marie Mai har ydet et toneangivende bidrag til litteraturforskningen og står blandt andet bag nyskabende analytiske tilgange, der eksempelvis har gjort det muligt at forbinde ledende forfatterskaber på nye måder.

Jens-Christian Svenning står bag imponerende bidrag til spirende videnskabelige discipliner som ”makroøkologi”, ”rewilding” og ”global forandringsøkologi”, som han nyder stor international anerkendelse for. Mai og Svenning fortjener ikke blot anerkendelse, men også hyldest og applaus for deres enorme engagement og indsats i forskningens tjeneste,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesforperson, professor Majken Schultz.

Priserne til Anne-Marie Mai og Jens-Christian Svenning uddeles efter indstilling fra en priskomité bestående af danske og internationale forskere udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet. Forperson for priskomitéen er præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch.

Priskomitéen skriver blandt andet om baggrunden for indstillingen af Anne-Marie Mai:

Professor i nordisk litteratur, lic.phil. Anne-Marie Mai har ændret vores opfattelse af, hvordan litteraturhistorie kan undersøges og analyseres, og hun har på stærkeste vis kommunikeret dette i såvel sin undervisning som igennem medier til den brede befolkning.

Gennem sin karriere har Anne-Marie Mai skabt nye tilgange og forståelser af litteratur, ikke blot i Danmark og Norden, men i international sammenhæng. Anne-Marie Mai har ændret forståelsen af nyere perioder af dansk litteratur, hvor hun har identificeret en cæsur i midten af 1960erne og vist en ny strømning, der gjorde sig gældende. Hermed har hun forbundet ledende forfatterskaber på en ny måde og skabt begrebet ”Det formelle gennembrud”. Denne indsigt har bundet en række litterære bidrag i dansk litteraturhistorie sammen.

Opdagelsen har haft afgørende betydning for dansk og nordisk litteraturforskning, og i dag er ”Det formelle gennembrud” et anerkendt litteraturhistorisk periodebegreb, der betegner nyere dansk litteratur.

Anne-Marie Mai. Foto: OLALA

Priskomitéen skriver blandt andet om baggrunden for indstillingen af Jens-Christian Svenning:

Professor, ph.d. Jens-Christian Svennings fagområder er biologi og økologi, og særligt Svennings imponerende videnskabelige bidrag til de spirende videnskabelige discipliner ”makroøkologi” og ”global forandringsøkologi” er internationalt anerkendte.

Hans videnskabelige indsats har været banebrydende i vores forståelse af vegetationsdynamikker i forhold til diversitet blandt træer i Europa, særligt når det kommer til langtidspåvirkningen fra klimaændringerne.

Jens-Christian Svenning har i væsentlig grad bidraget til vores forståelse af menneskets indflydelse på naturen. Det gælder både de akutte udfordringer, vi bliver mødt med i forhold til klimaforandringerne, og de langvarige fremtidige konsekvenser heraf. Jens-Christian Svenning har præget udviklingen af evolutionsmodeller til at estimere de millioner af år, som det vil tage at genoprette diversiteten blandt pattedyr som følge af klimaforandringerne.

Jens-Christian Svenning. Foto: OLALA

Om Carlsbergfondets Forskningspriser

Carlsbergfondets Forskningspriser har som formål at hylde to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskning på højt internationalt niveau. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabeligt arbejde.

Carlsbergfondets Forskningspriser blev uddelt for første gang i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-årsfødselsdag. Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kroner en personlig hædersgave, mens 750.000 kroner gives til forskningsaktiviteter.

Det er Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der har stået for indkaldelse af kandidater og bistået priskomiteen i dens arbejde med at vurdere de indkomne forslag og indstille de to prismodtagere til Carlsbergfondets bestyrelse.

Medlemmer af priskomitéen 2022

  • Marie Louise Nosch (forperson), præsident for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og professor på SAXO-Instituttet, Københavns Universitet

Internationale medlemmer inden for humaniora og samfundsvidenskab:

  • Joanna Story, professor i tidlig middelalderhistorie, Leicester University, Storbritannien
  • Karin Lisbeth Sanders, professor i skandinavisk litteratur, University of California, Berkeley

Internationale medlemmer inden for naturvidenskab:

  • Janne Blichert-Toft, forskningsdirektør ved CNRS, École Normale Supérieure de Lyon
  • Susanne Renner, professor i biologi, Washington University i St. Louis, USA

Medlemmer, der tidligere har modtaget Carlsbergfondets Forskningspris:

  • Andreas Roepstorff (2015), professor, direktør for Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet
  • Mette Birkedal Bruun (2017), professor i kirkehistorie, Københavns Universitet
  • Karl Anker Jørgensen (2017), professor i kemi, Aarhus Universitet
  • Poul Nissen (2018), professor i molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet

Yderligere information om årets prisuddeling samt prismodtagere fås ved henvendelse til redaktør og presserådgiver Jane Benarroch: tlf. 3164 0010 el. jb@carlsbergfoundation.dk

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.