Carlsbergfondet opslår for første gang nogensinde midler til forskningsformidling

Publiceret:

25.05.2023

Kontaktperson:

Carlsbergfondet

Med to nye åbne opslag inviterer Carlsbergfondet forskere og professionelle formidlere til at ansøge om midler til formidling af forskning og videnskab. Der er tale om midler i regi af Carlsberg Mindelegat samt en helt ny pulje målrettet forskningsformidling. Sidstnævnte giver mulighed for at søge op mod 3 mio. kr. til større formidlingsindsatser. Carlsbergfondet vil fremover opslå både Carlsberg Mindelegat og virkemidlet Forskningsformidling to gange årligt.

Carlsbergfondet ønsker at stimulere den almene interesse for videnskaben og dens betydning i Danmark. På den baggrund opslår fondet nu for første gang nogensinde midler til forskningsformidling, der skal bidrage til at øge kendskabet til videnskabelige spørgsmål og kvalificere den offentlige samtale om vigtige emner af betydning for vores fælles fremtid.

Midlerne, der udbydes i regi af Carlsberg Mindelegat og den nye pulje til forskningsformidling, opslås i fri konkurrence og vil i fremtiden kunne søges to gange årligt. Opslagene åbner første gang 1. juni 2023 med ansøgningsfrist 1. september 2023. Mens Carlsberg Mindelegat skal understøtte forskeres muligheder for at formidle deres egen forskning, retter puljen Forskningsformidling sig mod institutioner, private virksomheder og almennyttige organisationer, der har dokumenteret professionel erfaring med at udvikle og gennemføre større formidlingsindsatser.

Tættere på videnskaben og forskerne

Direktør i Carlsbergfondet, professor Lasse Horne Kjældgaard, udtaler:

”Formålet med vores nye formidlingspuljer er at bringe flere danskere tættere på videnskaben samt at styrke tilliden til pålidelige videnskabelige kilder. Det er der brug for i en tid, hvor strømmen af information er hæsblæsende, og hvor mængden af misinformation er alarmerende. Det er god public service, når medierne giver forskere mulighed for at levere indsigt, perspektiv og analyse i forbindelse med de dagsaktuelle nyheder. Når det er sagt, så fylder forskning og videnskab forbavsende lidt i mediebilledet. Tag blot DR, som i en lang årrække ikke har haft en decideret videnskabsredaktion. Når vi i Carlsbergfondet for første gang nogensinde rækker ud med et åbent opslag til professionelle formidlere med ambitioner på forskningens vegne, er det netop for at stimulere interessen for at skabe nye formater, der kan styrke videnskabens position i samfundet, ikke mindst i den offentlige samtale og debat.”

Lasse Horne Kjældgaard tilføjer:

”Samtidig er det uhyre vigtigt, at forskere selv får mulighed for at prøve kræfter med forskningsformidling uden for auditorierne. Selvom det rent faktisk har været indskrevet i Universitetsloven siden 2003, er det ingen hemmelighed, at universiteterne sjældent prioriterer tid og rum til, at forskere kan forfølge deres formidlingsforpligtelser. Målretningen af Carlsberg Mindelegat til forskeres formidling af egen forskning kan forhåbentlig blive et ekstra incitament til at give plads til, at forskere kan styrke deres formidlingskompetencer.”

Om puljen Forskningsformidling

Med opslag af puljen Forskningsformidling indkalder Carlsbergfondet forslag til professionel formidling af naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske emner med bred samfundsmæssig appel. Der kan søges midler til projekter, der på engagerende vis formidler videnskab eller forskningsbaseret viden.

Der kan søges op til 3 mio. kr., og formidlingsprojektet kan være selvstændigt afgrænset eller indgå i en større formidlingsindsats. Projektet må ikke være begrænset til eksempelvis en specifik arbejds- eller undervisningssituation, og som minimum skal dele af den bærende formidling være frit tilgængelig og kunne opleves af alle.

Der kan søges midler til forskellige typer af formidlingsformater, for eksempel TV- og radioproduktioner, podcasts, nye videnskabsjournalistiske indsatser, festivaler, foredrag, publikationer, SoMe-produktioner mv.

Ansøgere skal have dokumenteret professionel erfaring med formidling. Derudover er det en forudsætning, at projektet involverer samarbejde med forskere, samt at det producerede indhold screenes af relevante videnskabelige fagfolk inden distribution. Private virksomheder og producenter kan søge støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte.

Om Carlsberg Mindelegat

Med opslag af Carlsberg Mindelegat kan forskere for første gang nu også søge midler til at realisere konkrete projekter, der formidler egen forskning til ikke-videnskabelige målgrupper. Der kan søges op til 200.000 kr., og projektet kan være selvstændigt afgrænset eller del af en større indsats.

Ansøgere skal som minimum have en ph.d.-grad og være tilknyttet en dansk forskningsinstitution for at komme i betragtning. Der kan foreslås en lang række formidlingsformater, herunder TV- og radioproduktioner, skriftlige produktioner, foredrag, publikationer mv.

Projektet skal involvere samarbejde med professionelle fagfolk med dokumenteret erfaring med formidling, journalistik eller medieproduktion.

Formidlingen skal som udgangspunkt være frit tilgængelig og kunne opleves af alle.

Abonnér på nyt fra Carlsbergfondet

Ønsker du at følge med i vores videnformidling og aktiviteter generelt? Eller er du forsker og interesseret i nyheder, der vedrører vores opslag og uddelinger? Så tilmeld dig et af vores nyhedsbreve.