Carlsbergfondets Forskningspriser 2021

Overrækkelse af Carlsbergfondets Forskningspriser 2021. Foto: Martin Juul

Publiceret:

05.09.2021

Carlsbergfondets Forskningspriser er i 2021 givet til professor i selvbiografisk hukommelse Dorthe Berntsen og professor i fortidig DNA Eske Willerslev.

Professor på Aarhus Universitet Dorthe Berntsen modtager prisen for sin enestående forskning i menneskets evne til at erindre oplevelser i den personlige fortid samt forestille sig mulige begivenheder i den personlige fremtid. Og professor på Københavns Universitet og University of Cambridge Eske Willerslev modtager prisen for sin årelange, banebrydende forskning i fortidens planter, dyr, mikroorganismer og mennesker samt deres evolution og interaktion i tid og sted.

Priserne til Dorthe Berntsen og Eske Willerslev uddeles efter indstilling fra en priskomité bestående af danske og internationale forskere udpeget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet.

Om tildelingen af prisen til Dorthe Berntsen skriver priskomitéen blandt andet:

Dorthe Berntsen modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2021, fordi hun har forandret den psykologiske forskning i Danmark.

Dorthe Berntsens og hendes kollegers arbejde med PTSD og traumatiske erindringer har afsløret, hvordan traumatiske erindringer fungerer som referencepunkt for organisering af information i forhold til jeget, og hvorfor de er så vigtige for vores identitet og mentale helbred.

Dorthe Berntsen har belyst emnet selvbiografisk hukommelse ud fra et usædvanligt bredt og integreret perspektiv, hvor hun har kombineret neuropsykologi, klinisk psykologi, udviklingspsykologi, aldring, dyreadfærd og neurovidenskab.

Det har gjort hende til rollemodel for gennemførelse af en reelt tværfaglig forskningsindsats.

Video

Om tildelingen af prisen til Eske Willerslev skriver priskomitéen blandt andet:

Eske Willerslev modtager Carlsbergfondets Forskningspris 2021, fordi han har forandret ikke kun sit eget forskningsfelt – forhistorisk genetik og evolutionsbiologi – men videnskaben som helhed.

For 20 år siden viste han, hvordan det var muligt at ekstrahere forhistorisk DNA fra fossiler og sedimentprøver – og kunne dermed grundlægge og senere udvide feltet miljø-DNA. Dette åbnede op for et helt nyt spor inden for evolutionsøkologi – fra mikrobakterier til planter og pattedyr – både fra nutidige og forhistoriske sedimenter, ferskvands- og havmiljøer.

Eske Willerslev har i sin forskningsgruppe haft held til at samle arkæologi, økologi, medicin, genetik og biologi.

Med udgangspunkt i denne tværfaglige tilgang og den store mængde genererede data har Eske Willerslev og hans forskningsgruppe i de senere år kunnet omskrive menneskehedens historie ved at spore globale folkevandringer.

Video

Om Carlsbergfondets Forskningspris

Carlsbergfondets Forskningspris blev indstiftet i 2011 i anledning af fondets grundlægger J.C. Jacobsens 200-års fødselsdag. Prisen uddeles efter indstilling fra en international priskomité nedsat af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Carlsbergfondet. Hver pris er på 1 million kroner. Heraf er 250.000 kr. en personlig hædersgave og 750.000 kr. støtte til et forskningsprojekt.

Carlsbergfondets Forskningspris har som formål at yde støtte til to aktive forskere i ind- eller udland, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor videnskabelig anerkendelse. Priserne skal opmuntre til yderligere forskning og kan bruges efter behov til udlandsophold, feltarbejde, indkøb af udstyr eller løn til videnskabelig assistance.