Aktuelle opslag og vejledninger | Carlsbergfondet

Aktuelle opslag og vejledninger

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen skal udføres af danske forskere og udenlandske forskere med fast tilknytning til danske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondet lægger i medfør af sin strategi særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter og talentudvikling. Fondet har særligt fokus på at udvikle den næste generation af forskere.

Læs mere om Carlsbergfondets Strategi

Fondet vil under evalueringsprocessen tilgodese nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale.

Carlsbergfondet ønsker ligeledes at fremme diversiteten i dansk forskning og anlægger en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede forskere, i særdeleshed kvalificerede kvindelige forskere, til at søge.

Carlsbergfondet ønsker på længere sigt at opnå en kvalificeret lige kønsfordeling blandt fondets bevillingshavere.


Løbende opslag

Følgende virkemidler kan søges året rundt:

Konferencer
Bevillinger til afholdelse af internationale konferencer i Danmark.

Feltekspeditioner / Forskningsophold
Bevillinger til feltekspeditioner eller forskningsophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner til forskningsprojekter under 100.000 kr.

Publicering
Bevillinger til publicering af monografier baseret på forskning støttet af Carlsbergfondet.


Carlsbergfondet støtter ikke: 

  • Klinisk sundhedsvidenskabelig forskning samt teknisk-videnskabelig forskning
  • Ikke-videnskabeligt personale
  • Overhead

I Carlsbergfondet brygger vi viden for en oplyst fremtid.