Opslag og vejledning | Carlsbergfondet

Opslag og vejledning

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2019 kl. 16.00

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen udføres af danske forskere og udenlandske forskere med fast tilknytning til dansk forskning.

Webfond

Ansøgningssystemet er åbent fra 
1. september - 1. oktober kl. 16. 
Søg her

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter samt talentudvikling og generationsskifte i dansk forskning. Fondet vil under evalueringsprocessen generelt lægge vægt på en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere samt på nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale for videnskabelige gennembrud.

Carlsbergfondet støtter forskning med følgende virkemidler:

Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier
Postdoc-bevillinger til de bedste ph.d.er til postdoc-ophold af tolv måneders varighed ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark
Postdoc-bevillinger til de bedste ph.d.er til etablering af selvstændig forskningsaktivitet i Danmark.

Carlsbergfondets postdoc-stipendium ved Det Danske Institut i Athen
Treårig postdoc-bevilling til postdoc-ophold ved Det Danske Institut i Athen til forskning inden for arkæologi, historie, sprog, litteratur, billedkunst, arkitektur og kulturtraditioner i Grækenland og Middelhavslandene.

Kronprins Frederiks 'Distinguished' postdoc-stipendium ved Grønlands Universitet eller Grønlands Naturinstitut
I anledning af Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag uddeler Carlsbergfondet et toårigt postdoc-stipendium med fokus på forskning relateret til Grønland. Stipendiet er tilknyttet Grønlands Universitet eller Grønlands Naturinstitut.

Dronning Margrethe den II's 'Distinguished' forskningsprojekt om den dansk-islandske reception af den nordiske oldtid
I anledning af markeringen af 100 året for Islands selvstændighed uddeler Carlsbergfondet to to-årige postdoc-stipendier med fokus på forskning i den dansk-islandske reception af den nordiske oldtid fra renæssancen til nationalromantik og modernisme. Projektet vil være tilknyttet Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i samarbejde med Islands Nationalmuseum og Islands Universitet.

Carlsbergfondets 'Distinguished' stipendier
Stipendier til de bedste nyansatte lektorer eller tenure-track adjunkter med international erfaring til etablering af selvstændig forskningsgruppe eller forskningsmiljø, herunder infrastruktur (apparatur, registerdata o.l.) og dannelse af nationale/internationale netværk.

Carlsbergfondets 'Semper Ardens' monografier
Op til otte etårige stipendier til førende, etablerede forskere med en 'Semper Ardens' (= passioneret, altid brændende) tilgang til deres forskning og med et projekt der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller doktorafhandling.

Forskningsinfrastruktur
Tilskud til apparatur, registerdata o.l.

Feltekspeditioner / Forskningsophold
Bevillinger til feltekspeditioner eller forskningsophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

Publicering
Bevillinger til publicering af monografier baseret på forskning støttet af Carlsbergfondet.

Konferencer
Bevillinger til afholdelse af internationale konferencer i Danmark.

Interessetilkendegivelser: Carlsbergfondets 'Semper Ardens' forskningsprojekter
Carlsbergfondet indkalder også interessetilkendegivelser til et mindre antal visionære 'Semper Ardens' forskningsprojekter der sigter på tværvidenskabelige forskningsnybrud og/eller ”high-risk/high-gain” forskning. Hovedansøger skal være en internationalt anerkendt professor med en særligt passioneret ('Semper Ardens') tilgang til forskningen.

Carlsbergfondet støtter ikke:

  • Klinisk sundhedsvidenskabelig forskning samt teknisk-videnskabelig forskning
  • Ikke-videnskabeligt personale
  • Overhead