Aktuelle opslag og vejledninger | Carlsbergfondet

Aktuelle opslag og vejledninger

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Forskningen skal udføres af danske forskere og udenlandske forskere med fast tilknytning til dansk forskning.

Carlsbergfondet ønsker at fremme diversiteten i dansk forskning og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere til at søge, uanset køn.


Løbende opslag

Virkemiddel, der kan søges året rundt.

Konferencer
Bevillinger til afholdelse af internationale konferencer i Danmark.

Publicering
Bevillinger til publicering af monografier baseret på forskning støttet af Carlsbergfondet.


Ordinært opslag

Virkemidler, der kan søges i en afgrænset periode.
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2019 kl. 16.00

Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier
Toårige postdoc-stipendier til de bedste ph.d.er til ophold ved førende udenlandske forskningsinstitutioner.

Carlsbergfondets ”Visiting Fellowships” ved University of Oxford
Toårige postdoc-stipendier til ophold ved University of Oxford. Ansøgere opfordres til at kontakte Carlsbergfondet for hjælp til at identificere et passende forskningsfagligt miljø, som det påtænkte projekt kan indgå i.

Carlsbergfondets reintegrationsstipendier
Toårige postdoc-stipendier til forskning ved danske forskningsinstitutioner i forlængelse af et internationaliserings­stipendium fra Carlsbergfondet eller andet privat eller offentligt finansieret forskningsophold i udlandet.

Carlsbergfondets ”Young Researcher” stipendier
Støtte til de bedste nyansatte lektorer eller tenure-track adjunkter med international erfaring til etablering af selvstændig forskergruppe eller forskningsmiljø, herunder infrastruktur (apparatur, registerdata o.l.) og dannelse af nationale/internationale netværk.

Carlsbergfondets monografistipendier
Etårige fuldtidsstipendier til førende, etablerede forskere med en 'Semper Ardens' (passioneret, altid brændende) tilgang til deres forskning og med et projekt der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller doktorafhandling.

Forskningsinfrastruktur
Tilskud til apparatur, registerdata, databaser og feltrejser


Vurdering

Carlsbergfondet lægger særlig vægt på at støtte forskningsnybrud, internationalisering af danske talenter samt talentudvikling og generationsskifte. Fondet vil under evalueringsprocessen generelt anlægge en holistisk vurdering af de enkelte ansøgere og tilgodese nye visionære forskningsprojekter med højt potentiale.


Carlsbergfondet støtter ikke: 

  • Klinisk og teknisk-videnskabelig forskning 
  • Ikke-videnskabeligt personale 
  • Overhead og administrationsgebyrer