Opslag i åben konkurrence 2022 – 2026

Carlsbergfondet støtter fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for
naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.
Forskningen skal udføres af danske og udenlandske forskere med stærk tilknytning til dansk forskning.
Carlsbergfondet støtter desuden forskningsformidling.